12
nov.

TCB-2/3,5KG

Tecno Spuma
194 Comentaris

Complexe insonoritzant constituit per dues capes. Una matriu polimèrica de cautxú EPDM/EVA amb càrregues minerals i un feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica.

12
nov.

TULBTX-1/3,5KG+ALU

Tecno Spuma
194 Comentaris

Complexe insonoritzant constituit per dues capes. Una làmina pesada de matriu polimèrica de base polietilè clorat (CM) amb una alta aditivació de càrregues minerals i un feltre de fibres de cotó unides amb resina fenólica ignífuga revestit amb un film de alumini.