16
oct.

PERFIL-PACK

Tecno Spuma
859 Comentaris

Perfils de polietilè expandit.

16
oct.

TUBO-PACK

Tecno Spuma
859 Comentaris

Tub de espuma de polietilè no reticulat de cel.les tancades.