16
oct.

TECNOFLEX-TT

Tecno Spuma
858 Comentaris

Espuma de cautxú sintètic base EPDM.

16
oct.

TECNOFLEX-TTAS

Tecno Spuma
858 Comentaris

Espuma tova de cautxú sintètic base EPDM.

16
oct.

TECNOFLEX-OT

Tecno Spuma
858 Comentaris

Espuma de cautxú sintètic base CR.

16
oct.

TECNOTERM-NT

Tecno Spuma
858 Comentaris

Espuma de cautxú nitrílic produida per extrusió.

16
oct.

COQUILLAS TECNOFLEX

Tecno Spuma
858 Comentaris

Espuma de cautxú nitrílic produida per extrusió.