21
Mar

TECNOFLEX-TTAS

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma tova de cautxú sintètic base EPDM.

21
Mar

TECNOTERM-NT

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de cautxú nitrílic produida per extrusió.

21
Mar

TECNOFLEX-TT

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de cautxú sintètic base EPDM.

21
Mar

TECNOFLEX-OT

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de cautxú sintètic base CR.

21
Mar

COQUILLAS TECNOFLEX

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de cautxú nitrílic produida per extrusió.