14
des.

TECNOLEN F

Tecno Spuma
0 Comentaris

Espuma de polietilè reticulat fícament de cel.les tancades.