Protecció

TECNO-PACK

Espuma de polietilè no reticulat de cel.les tancades.

Família

TECNO-PACK

Sub-família

TECNO-PACK-NONE

Aplicacions

Packaging

Protecció

Colors

  • altres

Propietats

  • altres

Presentacions

  • altres
  • altres
  • altres